Breaking News

DOCUMENT: Schimbările la Codul Rutier care afectează toți șoferii din România

DOCUMENT: Schimbările la Codul Rutier care afectează toți șoferii din România

DOCUMENT: Schimbările la Codul Rutier care afectează toți șoferii din România

Înregistrările audio-video furnizate de alți șoferi vor putea fi trimise pe o platformă online a Poliției Rutiere, iar pe baza lor șoferii ar putea fi amendați.

Noul proiect de lege care modifică forma actuală a Codului Rutier spune că un polițist rutier poate constata o contravenție legată de comportamentul agresiv la volan pe drumurile publice. Acesta poate verifica o sesizare primită de la un alt participant la trafic care a observat direct și/sau accidental un șofer efectuând una dintre manevrele listate în art. 54 alin.(2), surprinse într-o înregistrare video.

Manevrele periculoase precum precum rotirea bruscă a mașinii prin apăsarea bruscă a frânei sau schimbarea frecventă a benzilor de circulație pot fi sancționate pe baza înregistrărilor trimise platformei. Derapajele intenționate și distanțele foarte mici față de vehicule sunt de asemenea prevăzute ca manevre ce pot atrage sancțiuni.

Prin noul proiect de lege se adaugă o derogare față de regula actuală, conform căreia polițiștii rutieri trebuie să identifice contravențiile fie direct, fie cu ajutorul unor echipamente tehnice certificate sau autorizate și verificate metrologic.

Camerele de supraveghere accesabile de polițiștii rutieri

În plus, polițiștii rutieri vor avea posibilitatea să analizeze datele de monitorizare a traficului rutier colectate de administratorii drumurilor publice la nivel județean sau local, folosind echipamente tehnice instalate pe drumurile pe care aceștia le gestionează, și, dacă este necesar, să aplice sancțiuni șoferilor pe baza acestora.

Ce mai prevede proiectul de lege?

12. După articolul 64, se introduce un nou articol, art. 641, cu următorul cuprins:
„Art. 641 – (1) Poliția rutieră poate dispune relocarea vehiculelor staționate regulamentar atunci când această măsură este necesară pentru a permite:

a) efectuarea unor lucrări sau prestarea unor servicii publice de interes național sau local;
b) intervenția serviciilor de urgență în vederea prevenirii sau limitării efectelor unor accidente, calamități sau dezastre;

c) instituirea unor măsuri de ordine și siguranță publică.

(2) Prin relocare se înțelege mutarea vehiculelor staționate regulamentar pe drumul public pentru a permite realizarea activităților prevăzute la alin. (1).

(3) Poliția rutieră poate dispune relocarea vehiculelor din oficiu ori la solicitarea administrației publice locale, administratorului drumului public sau a instituțiilor care realizează intervenția ori care instituie măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c). Atunci când cazurile prevăzute la alin.(1) lit. a) și c) privesc activități planificate, relocarea se poate dispune numai dacă, în prealabil, au fost realizate măsuri adecvate de informare publică cu privire la necesitatea eliberării spațiului cu destinația de parcare.

(4) Relocarea vehiculelor se realizează, după caz, de către administrația publică locală sau de către administratorul drumului public.

(5) Relocarea vehiculelor se face în imediata apropiere a locului staționării acestora ori în cel mai apropiat spațiu cu destinația de parcare, după caz.

(6) Administrația publică locală sau administratorul drumului public adoptă măsuri adecvate de informare a proprietarului sau deținătorului vehiculului cu privire la locul unde acesta a fost relocat.

(7) Relocarea vehiculelor dispusă de poliția rutieră în cazurile prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit procedurii stabilite prin regulament.

(8) Relocarea vehiculelor potrivit prezentului articol poate fi dispusă și de către poliția locală.

(9) Contravaloarea cheltuielilor pentru relocarea vehiculului se suportă de către administrația publică locală, de către administratorul drumului public sau de operatorul economic care efectuează lucrarea sau prestează serviciul, după caz.”]

Întreg proiectul poate fi consultat AICI.

Check Also

Comunismul Autovehicular – Toate mașinile vor fi obligate din 2024 să aibă tehnologie de limitare a vitezei

Comunismul Autovehicular – Toate mașinile vor fi obligate din 2024 să aibă tehnologie de limitare …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *